De huurvoorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval draagt Casa Muy Bien enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Casa Muy Bien geen verantwoordelijkheid. U huurt rechtstreeks van de eigenaar. 

 
 

2. ANNULERINGSVERZEKERING


Wij raden elke huurder aan een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen. 

 

3. ANNULERINGEN


Iedere annulering dient per e-mail aan casamuybien@home.nl bevestigd te worden. Handig is om ons ook even hierover te bellen. Een annulerende huurder is de volgende bedragen verschuldigd: 

 •  Tot 8 weken vóór de dag van aankomst: 10% van de reissom; 
 • Tussen 8 weken vóór de dag van aankomst en 4 weken vóór de dag van aankomst: 50% van de reissom; 
 • Vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: 100% van de reissom; 

 4. RESERVERINGSVOORWAARDEN

 •  U kunt telefonisch of via deze website reserveren. We stellen contact met u op prijs. 
 •  Er wordt altijd telefonisch contact met u opgenomen om de zaken door te praten.    

 5. BETALINGSCONDITIES

Nadat wij als verhuurder akkoord zijn gegaan met uw boeking ontvangt de huurder een boekingsformulier, tevens factuur, om in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen. De betalingswijze is als volgt:

 • 30% van de totale reissom dient binnen 14 dagen na de verzenddatum van het boekingsformulier betaald te zijn. 
 • Het restant van de reissom dient uiterlijk 3 weken voor uw aankomst in Casa Muy Bien te zijn voldaan. 
 • Als u een late boeker bent dan dient u de reissom in één keer te voldoen.
 • Elke huurder betaalt (naast de huursom, schoonmaakkosten en kosten voor beddengoed en handdoeken) een waarborgsom van € 250 ongeacht de huurperiode. zie verder onder 7. 
 • Let op: Bij niet tijdige betaling, en zonder reactie van uw kant, kunnen wij de boeking annuleren en aan u annuleringskosten in rekening brengen.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

De persoon die de (aan)betaling van het boekingsformulier/factuur doet, is en blijft contactpersoon voor de verhuurder en is verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte afspraken, ook voor zijn/haar medereizigers.We wijzen u op het volgende:

 • Het aantal personen in Casa Muy Bien mag nooit meer bedragen dan op het boekingsformulier staan vermeld;  
 • Er worden geen huisdieren toegelaten, tenzij dat bij de reservering is afgesproken en in het boekingsformulier is genoemd.
 • Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten.
 • Ruim 1 week voor vertrek naar Casa Muy Bien ontvangt u de gegevens m.b.t. het in ontvangst nemen van de sleutels.
 • Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten. Tenzij anders afgesproken op uw verzoek.

7. WAARBORGSOM IN GEVAL VAN SCHADE

De waarborgsom zal aan de huurder terugbetaald worden aan het eind van zijn vakantie na aftrek van kosten in geval van schade aan of vermissing van goederen, of huur van speciale diensten. Mochten de kosten voor schade of vermissing hoger zijn dan 250 euro dan zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en een beroep moeten doen op zijn/haar WA verzekering of reisverzekering. Tijdens uw verblijf in Casa Muy Bien bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de casa, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Apart wordt genoemd het tuinmeubilair en parasols die bij afwezigheid opgeruimd dienen te worden om zo schade door wind en regen te voorkomen.

ALLE SCHADES MOETEN DIRECT GEMELD WORDEN AAN DE EIGENAAR.
Deze kosten zijn eventueel te verhalen op uw reisverzekering. Wij raden u aan deze af te sluiten.